Anvil: BLUE - Presidiato

Brass: BLUE - Nessuna Difesa

Cherry: BLUE - Presidiato

Dixie: RED - Presidiato

Enigma: RED - Presidiato

Fox: RED - Presidiato

Gold: BLUE - Presidiato

Hurricane: BLUE - Presidiato

Italy: BLUE - Presidiato

Juno: RED - Presidiato

Konstantin: NEUTRAL - Presidiato

Liberty: RED - Presidiato

Market: RED - Presidiato

Panther: BLUE - Presidiato